หัวข้อข่าวประกวดราคา
        ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  รายละเอียด
       
 
   เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   ปร4 ปร5 ปร 662038.pdf
        2.   TOR ลานจอดรถ118022.pdf
        3.   4-1แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง668742.pdf
        4.   4-2แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง862712.pdf
        5.   4125209.3แบบ ลานจอดรถ9แผ่น ระยอง.pdf
        6.   ประกาศประกวดราคา ลานจอดรถ 19 ตค 66.pdf
        7.   เอกสารประกวดราคาจ้าง 19 ตค 66.pdf