ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(8/17/2022)
0
2
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ(8/11/2022)
16
3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส ที่3 (เม.ย.-มิ.ย.65)(7/27/2022)
15
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/21/2022)
29
5
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(7/18/2022)
33
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Augmented reality :AR) โครงการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/18/2022)
26
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/8/2022)
32
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/27/2022)
49
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/21/2022)
47
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
51
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
56
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อแซมทาสีอาคารศูนย์สารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/6/2022)
55
13
ประกาศจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/2/2022)
73
14
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/27/2022)
68
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5/26/2022)
67
16
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารสนเทศ และอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/12/2022)
83
17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)(4/27/2022)
91
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก(4/27/2022)
90
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ในเส้นทางเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล (Virtual Tour) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/26/2022)
83
20
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (4/25/2022)
97
21
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564(4/20/2022)
82
22
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565(4/20/2022)
85
23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565(4/20/2022)
81
24
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (4/20/2022)
88
25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564(4/18/2022)
81
26
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564(4/18/2022)
82
27
จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(4/11/2022)
114
28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ประจำเดือน ตุลาคม2564(4/11/2022)
93
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อม บำรุง เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ยานพาหนะของสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/18/2022)
109
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/11/2022)
109
31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ซุ้ม(2/24/2022)
118
32
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/23/2022)
118
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2/15/2022)
142
34
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/15/2022)
124
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/14/2022)
110
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/8/2022)
117
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโครงข่ายหลักพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/3/2022)
130
38
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมวัสดุปลูกแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง(2/3/2022)
125
39
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบดิน จำนวน 1 ตู้(2/3/2022)
128
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/2/2022)
122
41
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (1/26/2022)
171
42
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/21/2022)
146
43
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก(อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(1/20/2022)
146
44
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยวิธีคัดเลือก(1/19/2022)
130
45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)(1/18/2022)
133
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 4 รายการ โครงการ (1/11/2022)
147
47
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/4/2022)
178
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/29/2021)
135
49
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือคายัค จำนวน 20 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/29/2021)
135
50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) (12/24/2021)
160
51
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง สวนพฤกษศาสตร๋ระยอง(12/24/2021)
140
52
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก (12/20/2021)
181
53
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565-30 กันยายน 2565) โดยวิธีคัดเลือก(12/20/2021)
156
54
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(12/16/2021)
175
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมวกแก๊ป จำนวน 4 รายการ โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง(12/9/2021)
185
56
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(12/7/2021)
182
57
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(12/1/2021)
180
58
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานแล้ว(11/30/2021)
185
59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย จำนวน 4 รายการ(11/29/2021)
150
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมพืชสำหรับสำหรับทดลอง(11/29/2021)
151
61
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน(11/10/2021)
194
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10/19/2021)
176
63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศ 4(10/19/2021)
178
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความต้องการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10/6/2021)
181
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2021)
184
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2021)
197
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2021)
191
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/22/2021)
198
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมประกอบเสาเหล็กทาสีน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/21/2021)
186
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบบริหารจัดการระบบ Cloud โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/9/2021)
191
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบ IOT แสดงผลและ ควบคุมผ่าน Web Application รวมจ้างเขียนโปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/9/2021)
177
72
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/6/2021)
183
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในสภาพปลอดเชื้อ (In-Vitro Plant Conservation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/31/2021)
188
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยพฤกษเคมี (Phytochemistry) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/31/2021)
181
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถแม็คโครตักหน้าขุดหลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๓-๐๑๐-๐๘-๐๑๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/31/2021)
182
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาจัดทำห้องทดลองสำหรับทดลองอุปกรณ์แบบ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/31/2021)
175
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ (Species Base) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/31/2021)
189
78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8/10/2021)
201
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ใบภาคสนาม จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/10/2021)
188
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาศึกษา พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/6/2021)
197
81
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8/3/2021)
201
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือกล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทิดพระเกียรติ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/3/2021)
203
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายใน อาคารสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์(7/30/2021)
202
84
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)(7/14/2021)
223
85
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6/23/2021)
247
86
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6/16/2021)
268
87
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(6/8/2021)
395
88
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(4/28/2021)
293
89
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(4/27/2021)
300
90
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)(4/21/2021)
294
91
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/16/2021)
393
92
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/16/2021)
324
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 82 รายการ (3/12/2021)
348
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบการระคายเคือง และความพึงพอใจผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกล้วยไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/5/2021)
315
95
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นผิวลานจอดรถหน้าอาคาร Canopy ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/4/2021)
344
96
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/4/2021)
357
97
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม)(1/21/2021)
340
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร (ERP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1/8/2021)
329
99
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)(1/7/2021)
339