ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เม.ย.66(5/3/2023)
51
2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)(4/11/2023)
41
3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง มี.ค.66(4/3/2023)
41
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ก.พ.66(3/16/2023)
49
5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ม.ค.66(3/16/2023)
43
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ธค65(1/30/2023)
68
7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พย65(1/30/2023)
60
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ตค65(1/30/2023)
56
9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565(1/27/2023)
59
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.ย.65(1/27/2023)
53
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ส.ค.65(1/27/2023)
55
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.ค.65(1/27/2023)
61
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 มิ.ย.65(1/27/2023)
56
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 พ.ค.65(1/27/2023)
53
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 เม.ย.65(1/27/2023)
53
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 มี.ค.65(1/27/2023)
49
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.พ.65(1/27/2023)
50
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ม.ค.65(1/27/2023)
52
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ธค.64(1/27/2023)
57
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 พ.ย.64(1/27/2023)
53
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ต.ค64(1/27/2023)
54
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลติภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1/17/2023)
59
23
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565)(1/16/2023)
56
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบ Cloud ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/27/2022)
60
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud ประจำปีงบประมาณ 2566(12/27/2022)
56
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/2/2022)
67
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมวกแก๊ป ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/15/2022)
75
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11/11/2022)
77
29
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/19/2022)
86
30
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)(10/18/2022)
93
31
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/11/2022)
91
32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)(10/6/2022)
94
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เครื่อง        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2022)
98
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2022)
93
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
98
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
101
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
95
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแช่เยือกแข็ง อาคารหอพรรณไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๐๑๐-๐๙-๐๐๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/21/2022)
97
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/21/2022)
118
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/20/2022)
120
41
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/1/2022)
134
42
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/1/2022)
132
43
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8/26/2022)
124
44
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/26/2022)
124
45
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(8/24/2022)
134
46
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(8/17/2022)
136
47
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ(8/11/2022)
169
48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส ที่3 (เม.ย.-มิ.ย.65)(7/27/2022)
138
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/21/2022)
147
50
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(7/18/2022)
149
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Augmented reality :AR) โครงการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/18/2022)
158
52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/8/2022)
155
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/27/2022)
166
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/21/2022)
170
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
172
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
186
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อแซมทาสีอาคารศูนย์สารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/6/2022)
172
58
ประกาศจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/2/2022)
209
59
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/27/2022)
197
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5/26/2022)
196
61
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารสนเทศ และอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/12/2022)
204
62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)(4/27/2022)
213
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก(4/27/2022)
210
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ในเส้นทางเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล (Virtual Tour) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/26/2022)
209
65
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (4/25/2022)
221
66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564(4/20/2022)
203
67
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565(4/20/2022)
215
68
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565(4/20/2022)
219
69
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (4/20/2022)
215
70
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564(4/18/2022)
208
71
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564(4/18/2022)
200
72
จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(4/11/2022)
241
73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ประจำเดือน ตุลาคม2564(4/11/2022)
215
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อม บำรุง เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ยานพาหนะของสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/18/2022)
228
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/11/2022)
226
76
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ซุ้ม(2/24/2022)
243
77
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/23/2022)
255
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2/15/2022)
259
79
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/15/2022)
247
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/14/2022)
229
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/8/2022)
236
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโครงข่ายหลักพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/3/2022)
255
83
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมวัสดุปลูกแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง(2/3/2022)
249
84
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบดิน จำนวน 1 ตู้(2/3/2022)
258
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/2/2022)
247
86
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (1/26/2022)
304
87
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/21/2022)
274
88
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก(อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(1/20/2022)
272
89
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยวิธีคัดเลือก(1/19/2022)
256
90
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)(1/18/2022)
256
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 4 รายการ โครงการ (1/11/2022)
273
92
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/4/2022)
303