ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11/27/2023)
1
2
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11/13/2023)
11
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566(11/8/2023)
14
4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส ที่4 (ก.ค.-ก.ย.66)(10/31/2023)
31
5
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/26/2023)
44
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/26/2023)
48
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/26/2023)
60
8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/19/2023)
47
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมวกแก๊ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(10/18/2023)
43
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/18/2023)
33
11
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/12/2023)
36
12
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/11/2023)
50
13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ก.ย.66(10/7/2023)
40
14
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในพื้นที่สวน พฤกษศาสตร์ระยอง ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/28/2023)
58
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2023)
38
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2023)
44
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/25/2023)
48
18
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในพื้นที่สวน พฤกษศาสตร์ระยอง ระยะเวลา ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/22/2023)
52
19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/21/2023)
65
20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/21/2023)
53
21
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/20/2023)
64
22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/19/2023)
95
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/15/2023)
67
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/15/2023)
81
25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ส.ค.66(9/15/2023)
57
26
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/14/2023)
62
27
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/13/2023)
57
28
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/13/2023)
61
29
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/13/2023)
54
30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม)(9/12/2023)
52
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/7/2023)
56
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ในส่วนของพรรณไม้มีชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/7/2023)
51
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ พร้อมตรวจวัดแบบวิเคราะห์มวล (Gas Chromatography Mass Spectrometry GC-MS) หมายเลขครุภัณฑ์ (๖๑-๐๑๐-๐๒-๐๘๔-๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/7/2023)
54
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็นของระบบปรับอากาศห้องสะอาด (Clean Room) ห้องตัวอย่างใบเลี้ยงเดี่ยวและห้องตัวอย่างใบเลี้ยงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/6/2023)
135
35
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/6/2023)
67
36
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/5/2023)
56
37
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตําบลซากพง อําเภอ แกลง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/5/2023)
55
38
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2567(8/31/2023)
75
39
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2567(8/31/2023)
73
40
ประกาศร่างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2567(8/25/2023)
87
41
ประกาศร่างจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2567(8/25/2023)
142
42
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(8/24/2023)
60
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ต่อกิจกรรมทางสมอง (ความเครียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/22/2023)
58
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้ากระสอบอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(8/17/2023)
64
45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ก.ค.66(8/13/2023)
66
46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง มิ.ย.66(7/13/2023)
105
47
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)(7/12/2023)
86
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทดสอบความปลอดภัยของน้ำมันหอมระเหย หรือสารสกัดพืชพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชวงศ์ขิง-ข่า และพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทยและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/5/2023)
95
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/5/2023)
181
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการยอมรับและอารมณ์ผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์ผสมพืชวงศ์ขิง-ข่าและพืชให้กลิ่นหอมในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/27/2023)
92
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบสังเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อนำไปประมวลผลในระบบฐานข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/15/2023)
100
52
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พ.ค.66(6/9/2023)
95
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลชีพลักษณ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/9/2023)
98
54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง เม.ย.66(5/3/2023)
165
55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566)(4/11/2023)
155
56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง มี.ค.66(4/3/2023)
146
57
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ก.พ.66(3/16/2023)
179
58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ม.ค.66(3/16/2023)
162
59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ธค65(1/30/2023)
166
60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พย65(1/30/2023)
158
61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ตค65(1/30/2023)
158
62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565(1/27/2023)
160
63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.ย.65(1/27/2023)
145
64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ส.ค.65(1/27/2023)
148
65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.ค.65(1/27/2023)
150
66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 มิ.ย.65(1/27/2023)
149
67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 พ.ค.65(1/27/2023)
142
68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 เม.ย.65(1/27/2023)
146
69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 มี.ค.65(1/27/2023)
138
70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ก.พ.65(1/27/2023)
146
71
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ม.ค.65(1/27/2023)
151
72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ธค.64(1/27/2023)
146
73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 พ.ย.64(1/27/2023)
141
74
สรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ต.ค64(1/27/2023)
168
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลติภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(1/17/2023)
151
76
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ (ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565)(1/16/2023)
141
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบ Cloud ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๙ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/27/2022)
153
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Cloud ประจำปีงบประมาณ 2566(12/27/2022)
142
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(12/2/2022)
151
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหมวกแก๊ป ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/15/2022)
165
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(11/11/2022)
168
82
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/19/2022)
178
83
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565)(10/18/2022)
182
84
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(10/11/2022)
212
85
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)(10/6/2022)
185
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ เครื่อง        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2022)
196
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/30/2022)
178
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
202
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
188
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบอินเตอร์เน็ตสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/28/2022)
184
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแช่เยือกแข็ง อาคารหอพรรณไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๔-๐๑๐-๐๙-๐๐๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(9/21/2022)
224
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/21/2022)
208
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/20/2022)
218
94
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(9/1/2022)
238
95
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9/1/2022)
229
96
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(8/26/2022)
227
97
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8/26/2022)
217
98
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(8/24/2022)
227
99
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(8/17/2022)
225
100
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ(8/11/2022)
266
101
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส ที่3 (เม.ย.-มิ.ย.65)(7/27/2022)
228
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภัณฑ์ชุดบำรุงผิวกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/21/2022)
249
103
ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(7/18/2022)
243
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Augmented reality :AR) โครงการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/18/2022)
285
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสื่อความหมาย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(7/8/2022)
239
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/27/2022)
266
107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/21/2022)
268
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
267
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/13/2022)
310
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อแซมทาสีอาคารศูนย์สารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/6/2022)
266
111
ประกาศจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(6/2/2022)
306
112
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/27/2022)
291
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อยืดสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(5/26/2022)
294
114
ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารสนเทศ และอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(5/12/2022)
293
115
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)(4/27/2022)
316
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก (อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก(4/27/2022)
307
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ในเส้นทางเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล (Virtual Tour) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/26/2022)
302
118
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างออกแบบก่อสร้างโรงเรือน และส่วนรวบรวมพันธุ์ไม้สำรองเพื่อจัดแสดงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (4/25/2022)
318
119
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564(4/20/2022)
298
120
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565(4/20/2022)
310
121
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565(4/20/2022)
330
122
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (4/20/2022)
311
123
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564(4/18/2022)
306
124
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564(4/18/2022)
296
125
จ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์สารนิเทศและอาคารหอพรรณไม้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(4/11/2022)
339
126
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปีงปม.2565 ประจำเดือน ตุลาคม2564(4/11/2022)
357
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจซ่อม บำรุง เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ยานพาหนะของสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/18/2022)
322
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(3/11/2022)
345
129
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ซุ้ม(2/24/2022)
344
130
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/23/2022)
352
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(2/15/2022)
361
132
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ Kva จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(2/15/2022)
341
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/14/2022)
325
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/8/2022)
337
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบโครงข่ายหลักพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2/3/2022)
351
136
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมวัสดุปลูกแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง(2/3/2022)
347
137
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบดิน จำนวน 1 ตู้(2/3/2022)
353
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2/2/2022)
378
139
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (1/26/2022)
408
140
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/21/2022)
374
141
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนกระจก(อาคารป่าดิบชื้น) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(1/20/2022)
365
142
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดยวิธีคัดเลือก(1/19/2022)
354
143
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)(1/18/2022)
352
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา 4 รายการ โครงการ (1/11/2022)
382
145
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบูรณาการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(1/4/2022)
403