หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๐ สัมพันธภาพกับมหาอำนาจจีนและโปรตุเกส (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
" ทรงสร้างสัมพันธไมตรีและ ทรงนำพาเกียรติภูมิแห่งสยามประเทศ ให้ปรากฏต่อนานาอารยประเทศ อย่างสง่างาม " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/330634678144935