หัวข้อข่าว
        สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ ๑๑ ทรงสังคายนาพระไตรปิฎก " (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904) ทรงมีพระราช
รายละเอียด
       
ศรัทธาปราถนาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคง ให้พระไตรปิฎกมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักทางศาสนา " สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/242614793669315