หัวข้อข่าว
        คลิปสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนที่ 12 พระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวง (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดฯ ให้มีการชำระพระราชพงศาวดาร ซึ่งได้เป็นรากฐานในการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ประเทศชาติต่อมา และโปรดฯ ให้มีการชำระและตราพระราชกำหนดกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครองของประเทศ มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลก ที่บังคับใช้เป็นเวลานานถึง ๑๐๓ ปี สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/videos/340451890487635