หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563 ในโอกาสเข้าทำกิจกรรมถ่ายทำ VTR สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสัมผัสความหอมของกลิ่นพฤกษา ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัยจากพืชมหาหงส์และตะไคร้ต้น เสม็ดขาว โดยทีมงานนักวิชาการพฤกษศาสตร์กลุ่มวิจัย เพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ภายใน Canopy walks เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่