หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส
รายละเอียด
       
อ.ส.พ. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ ประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส