หัวข้อข่าว
        กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน เตรียมพร้อมส่งมอบ"ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564"
รายละเอียด
       
วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมพิจารณา "ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน เช่น การจัดจุดแวะพักของ ทส. (Rest Area) เพื่อรับรองประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดตั้งหน่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามโครงการ คทช. โดยกำหนดเป้าหมายจัดที่ดินทำกิน 1 ล้านไร่ และสำรวจแล้วเสร็จ 100% การจัดทำโครงการ "พฤกษามหามงคล" แจกกล้าไม้ 10 ล้านกล้า การจ้างงานประชาชน 5,500 อัตรา เพื่อสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดงาน Botanic Festival 2021 Botanical Inspiration การเปิดให้บริการฟรีสถานที่ท่องเที่ยวของกระทรวงฯ การลดราคาค่าเข้าชม ค่าสินค้า บ้านพักและผลิตภัณฑ์ อ.อ.ป.ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงฯ จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทราบต่อไป โอกาสนี้ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุมด้วย