หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งยกเลิกการจัดงาน Botanic Festival 2021
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศแจ้งยกเลิกการจัดงาน Botanic Festival 2021 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความห่วงใยต่อเยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมงานและต้องช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Botanic Festival 2021 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตามปกติ โดยเพิ่มมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมสวนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5384 1234 Facebook สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์