หัวข้อข่าว
        เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด หลังพบ Timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ทุกจุดสัมผัส และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19ในพื้นที่ทั่วทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญภายในสวน ภายหลังจากพบ Timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาท่องเที่ยวในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 12.30 – 14.00 น. โดยได้ประสานงานนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่แรม ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลแม่แรมได้เข้ามาดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 และให้คำแนะนำแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและบุคลากรเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ