หัวข้อข่าว
        ปิดสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นการชั่วคราว
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยระหว่างที่ปิด ทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ ฯ ภายหลังจากที่ได้มีประกาศเปิดให้บริการ จะได้ทำการแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้ได้บริการในช่วงนี้ ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ