หัวข้อข่าว
        ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวโครงการ Season of North เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประภาวลัย คชศิลา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาดให้การดูแลต้อนรับ นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ Season of North กิจกรรม“เส้นทางสายเช็คอินฟินสวนดอกไม้” จำนวน 35 คน เข้าเที่ยวชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวภาคเหนือและประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย