หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียด
       
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ Canopy walks พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่ริม ร่วมรับคณะด้วย