หัวข้อข่าว
        เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายยอน ธอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในโอกาสความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เดนมาร์ก ครบรอบ 400 ปี ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรจากโครงการ "Capacity Building in Biodiversity Project" โดยรัฐบาลเดนมาร์กผ่านกองทุน DANCED ในช่วงเริ่มก่อตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2546 พร้อมนี้ได้หารือถึงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ การอนุรักษ์พืชและสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ได้เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ Canopy walks ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่