หัวข้อข่าว
        คณะจากสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 21 มีนาคม 2564 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด นางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์ หัวหน้าส่วนอำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง จำนวน 145 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย อดีตคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และนายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าร่วมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ด้วย