หัวข้อข่าว
        ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมชมมาตรการให้บริการ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความมั่นใจด้านสุขอนามัย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมตรวจได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ WE Love Chiangmai ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่