หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชในงานส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียด
       
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ส่วนเผยแพร่ความรู้ พร้อมด้วย ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช ภายในงานส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความบันเทิง การละเล่น พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแสดงของเยาวชนในตำบลโป่งแยง โดยมีนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เป็นประธานเปิดงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่