หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และและผ่านโปรแกรม webex