หัวข้อข่าว
        ครบอรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เป็นวันครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ย่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผอ.อ.ส.พ. กล่าวนำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผอ.อ.ส.พ. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกระสุนพระอินทร์พระราม และในช่วงบ่ายร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของ ศ.ดร. สง่า สรรพศรี ผู้ก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่