หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15– 25 เมษายน 2564
รายละเอียด
       
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่วันที่ 15– 25 เมษายน 2564 ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ให้ความใส่ใจและห่วงใยสุขภาพอนามัยของบุคลากรองค์การฯ ประชาชน และทุกภาคส่วน รวมทั้งมีนโยบายให้บุคลากร Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการติดเชื้ออีกด้วย