หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกจุดสัมผัส
รายละเอียด
       
วันที่ 16 เมษายน 2564 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้มีการปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 เมษายน 2564 และให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกจุดสัมผัส ในพื้นที่ทั่วทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญและอาคารปฏิบัติงานภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและบุคลากรเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์