หัวข้อข่าว
        แจ้งปิดการให้บริการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
รายละเอียด
       
นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงขอแจ้งปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และสามารถอัพเดจติดตามความเคลื่อนไหวการเปิดให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ที่ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือ โทรศัพท์ 0 5384 1234 ทั้งนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความห่วงใยประชาชน โดยองค์การฯ ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ อีกทั้งได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกจุดสัมผัสในพื้นที่จุดท่องเที่ยวสำคัญ และอาคารปฏิบัติงานภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกด้วย ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้บริการในช่วงนี้ได้