หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ. เชิญชวนบุคลากร อ.ส.พ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
รายละเอียด
       
ผอ.อ.ส.พ. เชิญชวนบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโถงอาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 นี้