หัวข้อข่าว
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรค Covid – 19
รายละเอียด
       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยบุคลากรในสังกัด จึงขอเชิญชวนร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรค Covid – 19 และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพราะทุกคนคือคนสำคัญของครอบครัว ทส.