หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมกันจัดทำโครงการ "ชาวสวนพฤกษ์ปันน้ำใจสร้างสุข"
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยสโมสรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมปันรักให้น้อง และสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ ร่วมกันจัดทำโครงการ "ชาวสวนพฤกษ์ปันน้ำใจสร้างสุข" เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือชุมชนละแวกใกล้เคียงสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในภาคสนาม ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง นำไปส่งถึงมือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป