หัวข้อข่าว
        ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม RUN TALK ONLINE SPECIAL 2021
รายละเอียด
       
ในหัวข้อ Thai Herb and Opportunity in Vietnamese Food Market – Healthy from inside out ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 19.00-20.30 น. โดยวิทยากรพิเศษ ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ (กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ รศ.ดร.กรกนก อังคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถรับฟังออนไลน์ได้ในระบบ Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84072892554 Meeting ID: 840 7289 2554 และ Facebook live : Research University Network Thailand