หัวข้อข่าว
        แจ้งปิดปรับปรุงโรงเรือนป่าดิบชื้น
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ แม่ริม เชียงใหม่ ขอแจ้งการปิดปรับปรุง โรงเรือนป่าดิบชื้น เพื่อทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลังคาของโรงเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะได้แจ้งเปิดโรงเรือนอีกครั้ง เมื่อพร้อมให้บริการ สำหรับโรงเรือนอื่นๆ และจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในสวนฯ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ ขออภัยผู้ใช้บริการในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้