หัวข้อข่าว
        ขอเชิญรับชมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
รายละเอียด
       
วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 14.09 น. ขอเชิญ รับชมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ (Learning and Doing) สามารถรับชมผ่าน Facebook Fanpage ดังนี้ - Thailand Tourism Awards - Tourism Product - 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - Amazing Thailand - MGROnline Live - Local Alike - หาเรื่องเที่ยว - Crazy Journeys - ฤ ดู ที่ ฉั น เ ที่ ย ว