หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ http://www.qsbg.org/webBGO/adminjob.html ท่านผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 0 5384 1133 และ 0 5384 1108 ในเวลาราชการ