หัวข้อข่าว
        การประชุมเปิดตรวจสอบงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 และ 2 ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
       
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางมาลัย ตั้งฐานะสกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานการประชุมเปิดตรวจสอบงบการเงินประจำไตรมาส 1 และ 2 โดยมี นักวิชาการชำนาญการตรวจสอบ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่