หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566
รายละเอียด
       
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพรชัย หาญยืนยงสกุล นายวีระชัย อมรรัตน์ นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์ รศ.ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ นายนำชัย แสนสุภา พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ ร้อยตำรวจโทหญิง ศรัณย์กร เลิศโอภาส และ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Zoom meeting) และ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่