หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2566
รายละเอียด
       
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ VDO Conference (Webex meeting)