หัวข้อข่าว
        ผอ.อ.ส.พ.ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566
รายละเอียด
       
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 "เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม" จัดขึ้นโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการมอบป้ายสนับสนุนการจัดงาน และอุปกรณ์การแพทย์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลหายากและพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก นิทรรศการของภาครัฐ และเอกชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล การปล่อยเต่าทะล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยตัวนักดำน้ำโดยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและขยะในทะเล ณ ลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง