ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "90 พรรษา 9 วงศ์พรรณไม้ป่า...สืบสานตามพระราชดำริ...พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"(Last update 8/18/2022)
6
2
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565(Last update 8/17/2022)
1
3
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 8/17/2022)
3
4
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2565(Last update 8/17/2022)
2
5
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 8/2565(Last update 8/7/2022)
32
6
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565(Last update 7/28/2022)
27
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565(Last update 7/27/2022)
34
8
ปลัดฯ จตุพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (Last update 7/10/2022)
59
9
อ.ส.พ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565(Last update 6/25/2022)
68
10
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้พลูช้าง ฟื้นฟูประชากรของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Last update 6/24/2022)
67
11
อ.ส.พ. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ.ส.พ. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Last update 6/20/2022)
54
12
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 6/14/2022)
59
13
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 6/9/2022)
54
14
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2565(Last update 6/9/2022)
63
15
รองปลัดฯ จงคล้าย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 6/7/2022)
48
16
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565(Last update 6/2/2022)
47
17
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565(Last update 5/27/2022)
61
18
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียสตอนต้น 130 ล้านปี ในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” (Last update 5/24/2022)
82
19
ประชุมหารือแผนการต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์(Last update 5/20/2022)
69
20
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565(Last update 5/20/2022)
65
21
รองปลัดฯ จงคล้าย ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 5/11/2022)
74
22
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 5/9/2022)
79
23
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 5/6/2022)
75
24
อ.ส.พ. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ"(Last update 4/28/2022)
87
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ (Last update 4/22/2022)
96