ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. ร่วมกันจัดทำโครงการ "ชาวสวนพฤกษ์ปันน้ำใจสร้างสุข"(Last update 7/20/2021)
31
2
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน(Last update 7/20/2021)
35
3
อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Last update 6/11/2021)
102
4
องค์การฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)(Last update 6/9/2021)
90
5
อ.ส.พ. จัดสัมมนาการวางแผนธุรกิจภายหลังวิกฤต โควิด-19 New Business Model Post Covid-19(Last update 6/4/2021)
77
6
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564(Last update 5/31/2021)
86
7
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารค่านิยมหลัก (วัฒนธรรมองค์กร) องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/17/2021)
79
8
ครบอรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 4/9/2021)
124
9
อ.ส.พ.ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง 64(Last update 4/5/2021)
128
10
อ.ส.พ. จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Last update 4/5/2021)
115
11
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชในงานส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0(Last update 3/29/2021)
129
12
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)(Last update 3/29/2021)
98
13
ผอ.อ.ส.พ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/256(Last update 3/29/2021)
83
14
อ.ส.พ.จัดศึกษาดูงาน“การเพาะขยายพันธุ์พืชและการจัดหารายได้ ประจำปี 2564”ให้แก่บุคลากร(Last update 3/29/2021)
98
15
คณะจากสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2021)
97
16
เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 3/17/2021)
100
17
อ.ส.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (KPIs deployment Workshop)(Last update 3/16/2021)
160
18
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(Last update 3/12/2021)
124
19
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” (Last update 3/12/2021)
132
20
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน(Last update 3/11/2021)
103
21
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวโครงการ Season of North เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/23/2021)
128
22
อ.ส.พ.จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563(Last update 12/17/2020)
189
23
กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน เตรียมพร้อมส่งมอบ"ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564" (Last update 12/17/2020)
161
24
อ.ส.พ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “เรื่องเล่ารอบจาน นวัตกิน....ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ..ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก”(Last update 12/14/2020)
170
25
ผอ.อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563(Last update 12/9/2020)
200