ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
คณะนักวิจัยในโครงการการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ดอกไม้บริโภคพื้นถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงเข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 6/10/2023)
1
2
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอีก 6 สถาบันวิจัยใน 4 ประเทศของกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนเปิดตัวโครงการ “Sustainable consenvation and value adding locally edible floral species in the Mekong regions”(Last update 6/9/2023)
7
3
ผอ.อ.ส.พ.ร่วมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2566 (Last update 6/8/2023)
10
4
อ.ส.พ. จัดสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอีโคสคูล (Eco-School)"(Last update 6/8/2023)
8
5
อ.ส.พ. จัดอบรมให้ความรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ภายใต้ Model BGO”(Last update 6/7/2023)
8
6
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566(Last update 6/5/2023)
16
7
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 6/4/2023)
18
8
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/3/2023)
13
9
ทส.น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/2/2023)
11
10
ทส.น้อมใจจัดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(Last update 6/2/2023)
6
11
อ.ส.พ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2566(Last update 6/2/2023)
9
12
เปิดงาน เที่ยวชมสวน สักการะองค์พระแม่ย่า(Last update 5/31/2023)
19
13
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า (องค์จำลอง) ประจำปี 2566 (Last update 5/31/2023)
19
14
อบรมความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม(Last update 5/26/2023)
27
15
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/26/2023)
21
16
ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566(Last update 5/25/2023)
37
17
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 (Last update 5/23/2023)
22
18
นักวิชาการ อ.ส.พ. ให้ความรู้“ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น”(Last update 5/22/2023)
29
19
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/19/2023)
19
20
การประชุมเปิดตรวจสอบงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 และ 2 ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ (Last update 5/19/2023)
17
21
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนวิสาหกิจและแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2(Last update 5/18/2023)
20
22
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2566(Last update 5/18/2023)
16
23
ผอ.อ.ส.พ.มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ"ให้แก่เจ้าหน้าที่ National Biodiversity Centre, Ministry of Agriculture and Livestock จาก ราชอาณาจักรภูฏาน(Last update 5/17/2023)
27
24
ประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2566(Last update 5/16/2023)
29
25
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566(Last update 5/16/2023)
23