หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560
รายละเอียด
       
“พื้นที่ชุ่มน้ำช่วยลดภัยพิบัติจากธรรมชาติ” นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2560 “พื้นที่ชุ่มน้ำช่วยลดภัยพิบัติจากธรรมชาติ” ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ บึงสำนักใหญ่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสนับสนุนกระตุ้นการท่องเที่ยวพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมปลูกป่าพาปั่นครั้งที่ 3 พิธีสืบชะตาบึง การประกวดจัดสวนน้ำ การบริการนั่งเรือชมธรรมชาติ บึงบัวและป่าเสม็ดโบราณผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่ยังคงความความสมบูรณ์ การแข่งขันพายเรือ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับประเทศ กิจกรรมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ และนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ พิธีมอบทุนการศึกษา ชมการแสดงความสามารถของเยาวชนและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นหนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์ สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ท้องถิ่น พรรณไม้น้ำ สังคมพืชป่าเสม็ดทรายแก้ว และพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติที่สำคัญในภาคตะวันออก ให้ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประเทศ และประชาชนอย่างแท้จริง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ 3,800 ไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 บึงสำนักใหญ่ เป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติคล้ายแอ่งกระทะ คอยรองรับน้ำที่ไหลมารวมกันในบริเวณพื้นที่ตำบลชากพง โดยมีเกาะตั้งอยู่ใจกลางบึง ที่ประกอบไปด้วยป่าเสม็ดและสังคมพืชท้องถิ่น ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และทรัพยากรพรรณพืชที่มีความโดดเด่น ได้แก่ เสม็ดขาว เสม็ดแดง ชะมวง แต้ว ยางนา พะยอม หวาย กะพ้อ พรวด โคลงเคลง มันเทียน ฯลฯ อีกทั้งในแหล่งน้ำยังสามารถพบพรรณไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กกกระจูดกกเกี่ยวน้อย บัวสาย บัวบา บัวเผื่อน บัวหลวง สาหร่ายข้าวเหนียว(ดอกสีเหลือง/ดอกสีชมพู) หม้อข้าวหม้อแกงลิง และภายในบึงยังมีแพหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาๆ ขนาด 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ลอยเป็นผืนใหญ่ โดยชาวบ้านให้ชื่อเรียกกันว่า “หนังหมา” นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้หายากอีกหลายชนิดที่สามารถขึ้นบนหนังหมาได้ อาทิ เอื้องอึ่งอ่าง ผักไผ่น้ำ แห้วชะครู และเอื้องมวนสีสนิม เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร. 093-1389095 และ 0-3863-8880-1