หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ภายในงานมีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่