หัวข้อข่าว
        จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
รายละเอียด
       
วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 โอกาสนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่