หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 บุคลากร สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) โดยการแจกน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ ท้องสนามหลวง