หัวข้อข่าว
        เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด งานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่