หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด
       
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและพลังของเด็กในการสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาชาติ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีการให้ความรู้ทางด้านพืช กิจกรรมถามตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ เวทีแสดงความสามารถของเด็ก กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการและซุ้มเกมส์แจกของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจมากมาย