หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
รายละเอียด
       
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การฯ ร่วมมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพื้นที่หน้าตึกสันติไมตรี ให้เป็น “Thai Wonderland’ มหัศจรรย์วันเด็ก ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความรัก ความหวงแหน และจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ในฐานะพลเมืองไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย โดยภายในบูธองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม พร้อมแจกต้นไม้และของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม