หัวข้อข่าว
        เสวนา “พืชสัตว์รุกรานต่างถิ่นในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ”
รายละเอียด
       
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงานเสวนา “พืชสัตว์รุกรานต่างถิ่นในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ” โดยมี ผศ.ดร.ปรัชญา มุสิกสินธร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Mr. Akihisa Iwata จากบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาในเอเชียและแอฟริกา และ Mr. Yasuhiro Takemon สถาบันวิจัยป้องกันภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้การต้อนรับ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเป็นจำนวนมาก ภายในงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง