หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี
รายละเอียด
       
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมเทิดพระเกียรติฯ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ฟรี พร้อมรับของที่ระลึก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์โทร.053-841234 และ Facebook: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์