หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560
รายละเอียด
       
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายภราดร หอมแย้ม นางสาวปัถวี แสงฉาย นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายสมยศ ศิลาล้อม ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์ นายวันชัย คำเขตร์ นายนิรุจ อุทรา นางสาวภูษณิศา คำมูลดี ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่