หัวข้อข่าว
        ประชุมร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่