หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีบุคลากรองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่