หัวข้อข่าว
        5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี
รายละเอียด
       
นายภราดร หอมแย้ม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชม ฟรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้ปวงชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และเล็งเห็น ถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช ให้แก่เยาวชนและประชาชน ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทร. 0-5384-1009, 0-5384-1023 และ Facebook สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์