หัวข้อข่าว
        เปิดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ”
รายละเอียด
       
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” ณ เรือนกล้วยไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนกิจกรรมการสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ การผสมเกสรกล้วยไม้ และการนำกล้วยไม้ออกจากขวดโดยชุมชนบ้านปงไคร้ รวมถึงการเสวนาวิชาการเรื่อง “กล้วยไม้ไทยอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ภายในเรือนกล้วยไม้ไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560