หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด
       
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นายภราดร หอมแย้ม นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายสมยศ ศิลาล้อม นายชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์ นายวันชัย คำเขตร์ นายนิรุจ อุทรา และนางสาวภูษณิศา คำมูลดี ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่