หัวข้อข่าว
        นักเรียน บยส. รุ่นที่ 24 ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะนักเรียนหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย และร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน อาทิ ต้นรวงผึ้ง มหาพรหมราชินี จำปีสิรินธร มะหาดไทย สมอไทย โอกาสนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่