หัวข้อข่าว
        กรมทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
รายละเอียด
       
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายฉัตรทอง เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต สำนักวิจัยและอนุรักษ์ พร้อมด้วยทีมงานส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ พร้อมคณะนายทหาร กำลังพล และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 7 จิตอาสา จำนวน 150 นาย ในการเข้าจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันปลูกพรรณไม้ไทยกว่า 30 ชนิด จำนวน 250 ต้น ภายในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมพรรณไม้ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และ Canopy Walks เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้